Kecskés Zsolt

Minden ami pénzügy

Vállalkozói biztosítás


Vállalkozói vagyon-és felelősségbiztosítások2017. január 1-től kötelezőaz Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezői-és kivitelező felelősségbiztosítás !

A rendelet alapján az egyszerű bejelentéshez kötött (EB) építési tevékenység esetén az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló:
• építész vagy más szakági tervező az általa vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenységgel okozott kár megtérítésére,
• valamint a fővállalkozó kivitelező az általa vállalt építőipari kivitelezési tevékenység körében okozott kár megtérítésére köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni.
A felelősségbiztosítást a 2017. január 1. napját követően kötött tervezési/ kivitelezési szerződésekre kell kötni, ha
- tervező esetében az elektronikus építési napló készenlétbe
helyezésére 2017. február 1. napját követően kerül sor,
- fővállalkozó kivitelező esetében az elektronikus építési főnapló megnyitására 2017. február 1. napját követően kerül sor.
Felelősségbiztosítást tehát csak egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre ( EB tevékenység) kötelező kötni!

Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység:
-Legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,
- műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése,
- a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása és Projektszerződés esetén a biztosítási szerződés tartamát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kell ügyfelünknek megadnia.

Tervezői felelősségbiztosítás
A tervezőnek legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig.

Kivitelezői felelősségbiztosítás

A fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia legalább a lakóépület teljes műszaki átadás átvételének lezárásáig.Mikor kössünk még vállalkozásunkra biztosítást ?


Bármennyire körültekintően vezeti is vállalkozását, nem feledkezhet meg róla, hogy azt veszélyek fenyegetik, amelyeket gyakran a legnagyobb óvatossággal sem tud kivédeni. Az ilyen helyzetekre pedig jobb előre felkészülni, mint a baj bekövetkezte után sopánkodni vagy kétségbe esni.A legtöbb hazai biztosítótársaság rendelkezik olyan komplett vagyonbiztosítási csomaggal, amely kimondottan a kis- és közepes vállalkozások vagyonbiztosítási igényeit elégítik ki. Ezek a biztosítások jellemzően modul rendszerűek, azaz a szolgáltatások rugalmasan igazíthatók az igényeknek megfelelően. Ezt a biztosítási módozatot ajánljuk azon termelő, kereskedelmi ill. szolgáltató vállalkozásoknak, melyek vagyonértéke a néhány millió forinttól a néhány 100 millió forintig terjed.

Alap káresemények:

Tűz
Robbanás és összeroppanás
Villámcsapás és másodlagos hatásai
Vihar, árvíz és felhőszakadás
Vezetékek törése, csőtörés
Földmozgás, földrengés
Ismeretlen üreg beomlása
Jégverés és hónyomás
Idegen légi és földi járművek által okozott károk
Elektromos áram által okozott károk

Kiegészítő fedezetek az alaphoz:

Adatmentés
Beázás és vízkár extra fedezet
Elfolyt víz miatti többletköltségek
Vandalizmus
Szabadban tárolt vagyontárgyak

Egyéb kiegészítők:

Betöréses lopás,rablás
pénztári küldött rablás
Üvegtörés
Tűzüzemszünet fedezete
elektromos készülékek és számítástechnikai eszközök
Géptörés fedezet
Szállítmány és munkaeszköz szállítás
Felelősségbiztosítások:

A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős terhet vehet le az Ön válláról, mivel megkötésével a biztosító társaság - a szerződés keretein belül - átvállalja mindazon személyi sérüléses és tárgyrongálási károk miatt - szerződéses kapcsolaton kívül - fellépő kártérítési igény megfizetését, amit egyébként a saját költségére kellene megtéríteni.

 

Általános felelősségbiztosítás
Tevékenységi felelősségbiztosítás
Munkáltatói, üzemi baleseti felelősségbiztosítás
Szolgáltatói felelősségbiztosítás
Termékfelelősség-biztosítás
Bérleti felelősség
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás


A szerződések határozott időre 1 évre vagy 3 éves tartamra köthetők, 3 éves tartamnál plusz kedvezményt ad a biztosító.

A szerződés alap- és kiegészítő elemei önrész levonást is tartalmazhatnak, ez mindegyiknél eltérő lehet.

A vállalkozói biztosításokról számviteli bizonylat (számla) igényelhető, ekkor a vállalkozás költségként elszámolhatja az éves adózásában.
Messenger